สายชาร์จเร็ว Type-C to Type-C Cable 3A รองรับถ่ายโอนข้อมูล สายถัก รองรับ Fast & Quick charge (ชาร์จเร็ว) 

Previous Post Next Post